Sie haben keinen Flashplayer installiert.
Klicken Sie auf folgendem Link (kostenfrei installieren):

Get Adobe Flash player
zum Sommerpanorama
zum Winterpanorama
 deutsch  english  cz 
HOME  |  TIRÁŽ  |  KONTAKT  |  TISK
Naše městoTurismusAktualityPrůmyslWebové kameryServis
Suchen & Buchen
od:
až:
Také dočasně obsadil zahrnuje ubytování.
Osob
Skupina Žádost
(rozloženo do několika pokojů)
Prospekte bestellen

Městská část Blauenthal, Wolfsgrün, Neidhardtsthal

Městská část Blauenthal

Založení obce Blauenthal sahá několik století do minulosti a je úzce spjato s vodním bohatstvím tohoto místa. V 15. Století se na soutoku řek Mulde a Bockau nacházel vodou poháněný panský mlýn na mletí mouky a pila. V roce 1518 přišel do Krušných hor Andreas Blau z Norimberka. Výrobce a prodavač plechu později koupil mlýn a zřídil v obci Blauenthal významnou kovárnu s buchary k výrobě černých a bílých plechů (černý plech = železný plech; bílý plech = pozinkovaný železný plech). Andreas Blau tím položil základní kámen vývoje dle jeho jména nazvaného místa Blauenthal (dříve nazývaného Unterblauenthal, zatímco dnešní obec Wolfsgrün, nacházející se opodál podél řeky Muldy, se nazývala Oberblauenthal).

Se svým bratrem Balthasarem udržoval Andreas Blau v obci Schneeberg obchodní kancelář pro cín a další kovy. V roce 1537 založil „Nové společenství obchodu s plechem“ ve Cvikově. Později vznikl v obci Blauenthal ještě vysoká pec, hu, slévárna, pivovar a hostinec. Do roku 1840 se v tomto místě ještě produkovaly bílé (pocínované) plechy, poté se začala používat kovárna s buchary.

Kolem roku 1880 přešel kovářský majetek se všemi pozemky v lesích a na lukách do vlastnictví rodiny Toelle. Tato rodina byla po druhé světové válce vyvlastněna a uprchla ze sovětské okupační zóny. Po roce 1989 se rodina vrátila do obce Blauenthal.

Ze staré kovárny se dnes zachoval jen velký panský dům; dvoupatrový barokní dům s mohutnou zkosenou valbovou střechou. Uprostřed na hřebenu střechy je posazena čtyřhranná hodinová věž s barokním zakončením. Raně barokní hlavní portál nese svorník s letopočtem 1677.


Na kraji obce, se nachází Blauenthalerský vodopád, největší vodopád Saska. Napájen před 100 lety založeným vodním kanálem, který přiváděl vodu do brusírny dřeva, padá voda asi 30 m nad skály do hloubky. V zimě se zde tvoří bizarní ledové formace, které zvou ke šplhání po ledových plochách.

 

 

Městská část Wolfsgrün

Wolfsgrün leží ve výšce okolo 480 m n. m. v údolí Zwickauer Mulde (Cvikovská Mulda), na někdejší železniční trati Saská Kamenice-Aue-Adorf.

Založení místa se stejně jako založení obce Blauenthal pojí s osobou Andreas Blau, která zde kolem roku 1536 nechal zřídit kovárnu s buchary. Místu se proto také tehdy říkalo „kovárna Oberblauenthal“ a později „červené kladivo“. V roce 1730 sestávala kovárna z vysoké pece, dvou výhní, cínárny, mlýnu, pily, pivovaru, hospody, malé kovárny, chudobinců, panského domu, zahrad, stájí a rybníků. Starý panský dům ve středu obce ještě dnes vypovídá o této době rozkvětu.

Výhodná poloha v údolí bohatém na vodu byla také v následující době rozhodující pro rozvoj obce Wolfsgrün. Tak zde v roce 1829 založil Christian Gottlieb Bretschneider firmu Bretschneider jako mlýn a továrnu na papír. V prostorách továrny tradiční společnosti se dodnes vyrábí papír, příp. lepenka.

V malém parčíku na kopci nad obcí se tyčí „Wolfsgrünský zámeček„. Jedná se o chudobinec rodiny Bretschneider z roku 1904.

 

 

Městská část Neidhardtsthal

Na úpatí 57 m vysoké přehradní hráze údolní přehrady Eibenstock, v údolí Zwickauer Mulde (Cvikovské Muldy) se nachází vesnice Neidhardtsthal. Jako v případě obcí Blauenthal a Wolfsgrün, je také založení a rozvoj tohoto místa úzce spojen s vodní energií.

Malá osada vznikla ze sirného dolu. V roce 1612 bylo majiteli sirného dolu saským kurfiřtem uděleno výhradní právo zřídit kovárnu pro zpracování železa (s vodou poháněnou kovárnou s buchary). Již v roce 1614 byla kovárna postavena a vyrobily se první plechy. V roce 1819 existovala v obci Neidhardtsthal vysoká pec, výhně, cínárna a hut´. K tomu tam byl ještě panský dům a 19 dalších domů s cca 140 obyvateli.

Z různých vyhlídkových míst nad místem (např. na ulici směrem k Hundshübel) je dnes nádherný výhled na přehradní hráz a části přehrady v letech 1974–1987 postavené největší nádrže na pitnou vodu v Sasku. Vedle zásobování území Saské Kamenice a Cvikova slouží přehrada k ochraně před velkou vodou, zvýšení nízkého stavu vody v období chudém na srážky a také do určité míry výroba elektřiny z vodní energie.

Až do stavby přehrady Eibenstock měla obec Neidhardtsthal železniční spojení na trase Saská Kamenice-Aue-Adorf. Poslední jízda se konala v roce 1975.

 

Vodní obec Blauenthal se 01.01.1994 společně s obcemi Wolfsgrün a Neidhardtsthal stala součástí města Eibenstock.